1998

solgte selskapet lokalene i Langes gate 7 da sameiet planla uhyre kostbare fasadeoppussinger som ville gi skyhøye fellesutgifter. Selskapet fikk tilbud om å kjøpe Olavsborg kurs- og konferansesenter i Gråkamveien 10 a i Holmenkollåsen. Der etablertes Norges første bokhotell under navnet Bokborgen AS. Det ble drevet hotell, restaurant og antikvariat med bøker og kulturelle arrangementer i alle rom på 1.000 kvm.Bokborgen i Gråkamveien 10 a (tidligere Olavsborg kurs- og konferansesenter og Rådhuset for ideell markedsføring)

2000

solgte selskapet Gråkamveien 10 A da eiendommen ble omregulert til enebolig. Brandbu Næringsliv med støtte fra Hadeland Folkemuseum og Avisen Hadeland tilbød samarbeide om drift av museum og antikvariat i det gamle avishuset Hadelandsgården i Rosendalsveien 5, 2760 Brandbu, Gran på Hadeland. Her var det 1.500 kvm. med plass til Tegneseriemuseets ekspanderende samlinger og antikvariatets økende boklager samt foreningene Tegneserierådet (nedlagt 2012), Hadeland Tegneserieforum (senere Tegneseriemuseets Venner), Donaldistene, Pirayaklubben i Norge, Norsk Tegneserieforum og Stiftelsen Ordenes Makt. 

9. oktober 2004 ble navnet endret til Hadelandsgården AS da all virksomhet nå var i dette huset, 28.april 2006 til Tegneseriemuseet AS da firmaet påtok seg driften av Norsk tegneserieforums museum, 1. mars 2007 tilbake til Fellesinvest AS da denne oppgaven ble avsluttet. 30. september 2008 ble navnet endret til Museumsbygget Hadelandsgården AS i forbindelse med Follo Museums drift av museet og leie av hele huset. 20.november 2010 ble navnet Norsk tegneseriesentrum AS i forbindelse med samarbeidsprosjekter med tegneserieforeningene.