Fellesinvest AS

Storgaten 5, Oslo  Post: Rosendalsveien 5, 2760 Brandbu

Telefon 61 33 99 20 - Organisasjonsnummer 946 099 945 - Bank: 2020 07 20793

Kontakt: post@fellesinvest.no                            Besøk også:  Fellesantikvariatet AS

VEDTEKTER for Fellesinvest AS

(sist endret på ordinær generalforsamling 28. oktober 2013)

§1

Selskapets navn er Fellesinvest AS

§2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§3

Selskapets formål er utleie og drift av fast eiendom, fortrinnsvis til kulturformål.

Hadelandsgården i Brandbu der selskapet for tiden eier og leier ut en parkeringsplass samt to leiligheter.